دستور العمل استفاده از پودر گرافیت

بسمه تعالی

  1. مقدار یک قاشق از پودر گرافیت را داخل نایلون ریخته و سپس واشر را که از قبل آپارات شده درون نایلون قرار می دهیم.
  2. در نایلون را به خوبی می بندیم، به طوری که هیچگونه هوایی وارد یا خارج نشود.
  3. به خوبی نایلون را تکان می دهیم تا کلیه اجزاء واشر به پودر آغشته شود.
  4. واشر را از نایلون خارج کرده و در محل خود روی دستگاه قرار می دهیم.

موفق باشید

 

www.ssboali.com