رضایت مشتری

اتوکلاو(Sterilizer)

این شرکت با ارئه خدمات تضمینی پس از فروش و با تامین قطعات، سعی در به دست آوردن بالاترین حد از رضایت مشتری را دارد که ان شاالله با تلاش، کوشش وجدیت به آن دست پیدا خواهد کرد. در همین راستا شرکت سلامت صنعت بوعلی پس از نصب دستگاه اتوکلاو و ارائه خدمات پس از فروش، اقدام به نظر سنجی از مشتریان خود می نماید که در ذیل چند نمونه از آنها برای مشاهده قرار داده شده است.

اتوکلاو(Sterilizer)

اتوکلاو(Sterilizer)

اتوکلاو(Sterilizer)

 

اتوکلاو(Sterilizer)

 

 

اتوکلاو(Sterilizer)

اتوکلاو(Sterilizer)

اتوکلاو(Sterilizer)

اتوکلاو(Sterilizer)

اتوکلاو(Sterilizer)

اتوکلاو(Sterilizer)

اتوکلاو(Sterilizer)

اتوکلاو(Sterilizer)

اتوکلاو(Sterilizer)

اتوکلاو(Sterilizer)

اتوکلاو(Sterilizer)

اتوکلاو(Sterilizer)

اتوکلاو(Sterilizer)

اتوکلاو(Sterilizer)

اتوکلاو(Sterilizer)

اتوکلاو(Sterilizer)

اتوکلاو(Sterilizer)

اتوکلاو(Sterilizer)

اتوکلاو(Sterilizer)اتوکلاو(Sterilizer)

اتوکلاو(Sterilizer)

اتوکلاو(Sterilizer)

اتوکلاو(Sterilizer)

اتوکلاو(Sterilizer)

اتوکلاو(Sterilizer)

 ،اتوکلاو(Sterilizer)

، اتوکلاو(Sterilizer)