استفاده از نیروی متخصص، باتجربه و کارشناس

اتوکلاو (Sterilizer)

در نگاهي سيستماتيک به یک واحد تولیدی مي توان چهار عامل نيروي انساني ، سرمايه ، مواد اوليه و ماشين آلات را به عنوان منابع آن واحد تولیدی بر شمرد. اشاره به این موضوع ضروري بنظر ميرسد که از بين منابع مختلف هر واحد تولیدی ، نيروي انساني مهمترین بخش تلقي ميگردد. براي استدلال اهميت نيروي انساني از ميان منابع اشاره شده مي توان گفت که اين تنها نيروي انساني است که مي تواند با بهره گيري از دانش و توانايي خود به کسب يا ايجاد سرمايه و نقدينگي لازم براي خود و موسسه نايل آيد ، ‌با بکارگيري مناسب از کارکردهاي ذهني و جسمي خود قابليت بهره برداري موثر از مواد اوليه را به یک واحد تولیدی بدهد و در نهايت نيز با استفاده از تخصص و مهارت خود بتواند کارآمدي ماشين آلات شرکت را دوچندان نمايد . بنظر ميرسد اين رابطه ها روابطي يک سويه هستند . بدين معني که مي توان گفت نيروي انساني کارآمد توان خلق و جذب سرمايه ، استفاده اثربخش از مواد اوليه و بهره برداري شايسته از ماشين آلات را دارد . اما سرمايه هنگفت الزاماً به معني قابليت در جذب ، استخدام  يا نگهداري نيروي انساني متخصص نيست . مواد اوليه مرغوب و گران موجب جلب نيروي انساني نمي گردد و نيز ماشين آلات پيچيده حتماً به معني وجود نيروي انساني خبره نيست . چنانکه در بسياري از موسسات شاهديم که منابع مادي فراوان به سادگي اتلاف مي گردند ، ماشين آلات سرمايه بر فراواني وجود دارند که توان استفاده از تمامي قابليتهاي آنان موجود نيست و مواد اوليه به سادگي ضايع مي گردند فقط بدليل استفاده از نيروي انساني ناکارآمد. شرکت سلامت صنعت بوعلی، با فیلتر قوی برای جذب نیرو و انتخاب متخصصان زبده، با تجربه و کارشناس و با در اختیار داشتن منابع علمی گسترده، سعی در طراحی دقیق محصولات نموده است که این مهم موجب برابری محصولات این شرکت با محصولات مشابه خارجی شده است. برای نمونه متخصصان این شرکت با طراحی دقیق محصولات تولیدی این شرکت میزان استفاده آب دستگاه اتوکلاو 300 لیتری رابه 120 لیتر کاهش داده اند در حالی که در دستگاه های مشابه حدود 1000 لیتر به طور معمول استفاده می شود.