نکات فنی جهت نصب دستگاه اتوکلاو 500 لیتري بویلردار

دستگاه اتوکلاو 500 لیتري - دستگاه اتوکلاو

ولتاژ مورد نیاز:380V                                          

جریان مورد نیاز:A63 

مقدار هواي فشرده:6barبه فاصله حداکثر 2mاز سمت راست دستگاه

مقدار آب مورد نیاز: لوله 2/1 اینچ با فشار 2bar و سختی حداکثر ppm 50

لوله فاضلاب:2 الی 3 اینچ لولۀ فاضلاب از جنس فلزي در کف اتاق تعبیه شود. 

محل استقرار تابلو برق ورودي: به فاصلۀ 50cm-5m از سمت راست دستگاه و مجهز به یک کلید مینیاتوري A63 باشد . (مطابق نقشه نصب) 

تذکر 1: یک هواکش متناسب با مساحت اتاق و در صورت امکان بالاي دستگاه نصب شود. 

تذکر 2: فاصله دستگاه از دستگاه هاي مجاور و از دیوار، از هر طرف حداقل 50cm باشد. 

تذکر 3: کلیه مسیرهاي انتقال سیالات مجهز به شیر فلکه دستی باشند.

تذکر 4: سطح مقطع کابل برق متناسب با جدول استاندارد ذیل می باشد .( کابل برق حتما باید افشان باشد )

سطح مقطع

سیم مسی

مقدار جریان در

زمین (A

مقدار جریان در هوا (A

 2.5*3

 32

 22

 4*3

 44

 32

 6*3

 65

 41

 10*3

 75

 57

تذکر 5:نحوه جابجایی دستگاه

  1. جابجایی توسط لیفتراك از چهار جهت دستگاه امکان پذیر است .
  2. جابجایی توسط جرثقیل و 4 عدد زنجیر یک اندازه و مستحکم که از محل 4 قلاب تعبیه شده ، انجام      

می گردد ، به منظور این که دستگاه از مرکز ثقل جابجا گردد.  

  1. جابجایی دستگاه باید توسط ماشین حمل مناسب با وزن دستگاه باشد .
  2. دستگاه باید به طور مناسب در ماشین حمل توسط چادر مخصوص در برابر گرد و غبار و رطوبت محافظت گردد .