استریلیزاسیون

کاربرد مواد ضد عفونی کننده در زندگی بشر امری کهن است و مواد ضد عفونی کننده مدتها قبل از کشف
باکتری ها مورد استفاده قرار می گرفته است به طوریکه LISTER جراح انگلیسی اولین بار فنون را برای
جراحی عمل باز به کار برد و نشان داد که میکروب عامل عفونت می باشد. امروزه گاز اتیلن اکساید که
توسط Awurtz.C کشف و مورد بررسی قرار گرفت ، بواسطه قدرت میکروب کشی ، اسپورکشی و
قدرت نفوذ بالا عنوان استریل کننده مواد حساس به حرارت و رطوبت در بیمارستان ها خصوصا در مواقع
اضطراری مورد استفاده قرار می گیرد. استفاده دقیق از روش های استریلیزاسیون که به کمک آن
میکروارگانیسم ها و اسپورها را می توان از بین برد(که بخشی از تکنیک آسپتیک می باشد) بر سه قانون
کلی استوار است:

۱- تمیز کردن

۲- تماس کامل وسایل با مواد ضد عفونی کننده

۳- مدت زمان کافی برای
فرایند استریل سازی بنابراین اولین مفهومی که در انتخاب سترون سازی مهم است اثبات سازگاری روش با وسیله و بسته بندی لازم برای حفظ استریل بودن قبل از توزیع و رسیدن به محل است. روش های استریلیزاسیون متداول بیمارستانها شامل:

الف: عوامل فیزیکی مانند:

- حرارت مرطوب (اتوکلاو و ....)

-حرارت خشک (فور و ...)

- اشعه یا پرتودهی (گاما-کبالتو ...)

ب- عوامل شیمیایی مانند:

-مواد شیمیایی (فنون – فرماآلوئید- دکونکس و ...)

-گازها(اتیلن اکسایدی و فرمالین)

آشنایی پرستاران و کادر درمانی با تکنیک آسپتیک می تواند شناخت آنان را درباره چگونگی ایجاد محیط کار ایمن تر خصوصا در موارد
اضطراری بالا بوده و از بروز عفونت جلوگیری و در نهایت از صرف هزینه های ناشی از عوارض آن پیشگیری نماید.

 

شرکت سلامت صنعت بوعلی

تولید وفروش انواع دستگاه های اتوکلاو و استریلیزاسیون در ایران

آدرس: جاده قدیم قم-تهران، شهرک صنعتی شکوهیه ، میدان شهید همت،خیابان شهید کلاهدوز

نبش کلاهدوز 13، پلاک FN456

شماره تماس: 33346429- 33346428 - 025