محصولات

شرکت سلامت صنعت بوعلی

 Image

دستگاه اتوکلاو پری وکیوم تمام اتوماتیک 600 لیتری


اتوکلاو پری وکیوم بیمارستانی کلاس B

بیشتر
 Image

دستگاه اتوکلاو پری وکیوم تمام اتوماتیک 500 لیتری


اتوکلاو پری وکیوم بیمارستانی کلاس B

بیشتر
 Image

دستگاه اتوکلاو پری وکیوم تمام اتوماتیک 200 لیتری


اتوکلاو پری وکیوم بیمارستانی کلاس B

بیشتر
 Image

دستگاه اتوکلاو پری وکیوم تمام اتوماتیک 300 لیتری


اتوکلاو پری وکیوم بیمارستانی کلاس B

بیشتر
 Image

دستگاه اتوکلاو پری وکیوم تمام اتوماتیک 150 لیتری


اتوکلاو پری وکیوم بیمارستانی کلاس B

بیشتر
 Image

دستگاه اتوکلاو پری وکیوم تمام اتوماتیک 100 لیتری


اتوکلاو پری وکیوم بیمارستانی کلاس B

بیشتر
 Image

دستگاه اتوکلاو پری وکیوم تمام اتوماتیک 75 لیتری


اتوکلاو پری وکیوم بیمارستانی کلاس B

بیشتر
 Image

دستگاه اتوکلاو پری وکیوم تمام اتوماتیک 50 لیتری


اتوکلاو پری وکیوم بیمارستانی کلاس B

بیشتر
 Image

دستگاه BYPASS


دستگاه تصفیه آب خروجی فاضلاب دستگاه اتوکلاو و برگرداندن آب فاضلاب به مدار

بیشتر
 Image

دستگاه اتوکلاو رومیزی


دستگاه اتوکلاو رومیزی (برای دیدن مشخصات بر روی قسمت مربوطه کلیک نمایید)

بیشتر
 Image

دستگاه RO


دستگاه تصفیه آب: سختی آب بعد از تصفیه: 16ppm دما: 25 سانتی گراد

بیشتر
 Image

دستگاه اتوکلاو پری وکیوم تمام اتوماتیک 400 لیتری


اتوکلاو پری وکیوم بیمارستانی کلاس B

بیشتر
 Image

دستگاه کندانسور و بازیافت آب و بخار اتوکلاو


دستگاه کندانسور و بازیافت آب و بخار اتوکلاو

بیشتر